El Reglament de Participació Ciutadana a debat.

El procés constarà de diverses fases a la qual hi són convidats a participar tots els actors que articulen la participació: ciutadania, associacions, tècnics i polítics municipals

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, ha endegat un procés, amb el suport de la Diputació de Barcelona, de revisió i modernització de l’actual Reglament de Participació Ciutadana aprovat l’any 2003. Durant aquest anys, i sota el paraigües del Reglament, s’han pogut constituir tots els Consells municipals, s'han organitzat processos participatius i s'han anant articulant canals i espais que han possibilitat la participació de la ciutadania.

El suport que presta la Diputació de Barcelona consisteix en l'organització d'un procés participatiu que ha de culminar en la redacció d'una proposta de nou Reglament, tal i com es va fer amb l'actual. És hora, per tant, de fer balanç, i veure quins elements de la normativa actual es poden conservar, quins millorar i plantejar-ne la incorporació de nous: Canals i espais de participació, Informació al ciutadà, Publicitat, Transparència, Comunicació, Inclusió, Protecció de Dades de Caràcter Personal, Rendició de Comptes, Foment de l'Associacionisme, Noves tecnologies...

El procés constarà de diverses fases. Durant les fase de diagnosi i de recollida de propostes, hi són convidats a participar tots els actors que articulen la participació: ciutadania, associacions, tècnics i polítics municipals. Aquesta participació es podrà fer efectiva mitjançant canals electrònics i també en tallers presencials.

En breu s’aniran publicant les dates de trobada, terminis i altres canals de participació telemàtica que estiguin a l'abast per tal de poder participar-hi. Tota la informació del procés es podrà consultar en aquest espai.

arxivat sota: