El Pla director urbanístic metropolità s’obre a la participació ciutadana

El dia 21 de novembre es celebrarà el debat ciutadà sobre les temàtiques del Pla director urbanístic metropolità a Badalona, on participaran els municipis de l’àmbit Nord, amb l’objectiu de donar veu a la ciutadania i ajudar a divulgar els continguts d'aquest projecte de planificació urbanística. Els ciutadans podran assistir a la sessió, on tindran l'oportunitat de contrastar, debatre i fer aportacions amb relació als objectius i propòsits del pla.

El Pla director urbanístic metropolità (PDU) és l’instrument d’ordenació territorial de l’àrea metropolitana de Barcelona que recull els eixos estratègics de l’urbanisme metropolità per a les properes dècades. Els treballs d’elaboració van començar el 2015 i des d’aleshores hi han participat més de 300 persones, entre tècnics municipals i altres administracions i persones expertes en diferents disciplines. El PDU aposta per integrar la diversitat del territori en un projecte comú al voltant d’un model de desenvolupament urbanístic metropolità ecològicament sostenible, econòmicament eficient i socialment cohesionat.

El període d'informació pública del PDU metropolità va començar el passat 26 de març del 2019, quan el Consell Metropolità va aprovar el document de l'Avanç d'aquest Pla director urbanístic. Aquest període finalitzarà el pròxim 13 de desembre del 2019. Al juliol va començar el procés de participació, el qual s'organitza en 2 sectors diferenciats: debats temàtics als col·legis professionals i sessions ciutadanes a diferents municipis metropolitans. A més, la ciutadania tindrà l'oportunitat d'aprofundir en el coneixement urbanístic a través de l'exposició itinerant "Metròpolis de ciutats".

Durant aquests mesos es duen a terme 6 debats ciutadans que se celebren en 5 àmbits territorials, en els quals s’han distribuït els 36 municipis i a Barcelona se n’hi celebraran dos. Concretament, el proper debat ciutadà del dia 21 de novembre correspon a l’àmbit Nord i participen els següents municipis: Badalona, Montgat, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Tiana.

La sessió s'estructurarà en tres apartats diferenciats: l'exposició del contingut del PDU, un espai de treball temàtic en grups més reduïts i la presentació dels resultats obtinguts als diferents espais de treball.

Les temàtiques que es debatran són cinc: la infraestructura verda metropolitana, la cohesió social, la mobilitat sostenible, el cicle de l’aigua i l’energia i el desenvolupament socioeconòmic.

El lloc de la trobada serà a la Fàbrica CACI, Av. d'Eduard Maristany, 191, Badalona a les 18.30h.  Inscripcions en aquest enllaç https://urbanisme.amb.cat/formulari-inscripcions

Tanmateix, s’han posat a disposició de la ciutadania diferents canals d’informació i participació, com la web, una enquesta digital o les mateixes xarxes socials.

Més informació a http://urbanisme.amb.cat/home

arxivat sota: