Nou servei per a les entitats municipals.

Assessorament personalitzat en matèria de protecció de dades de caràcter personal i drets digitals.

Amb l'aprovació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, les entitats i associacions tenen l'obligació d'adaptar la seva gestió de recollida, tractament i publicació de dades de caràcter personal, a la normativa esmentada.

Per facilitar aquesta adaptació a totes les associacions municipals i com a eina de suport a les mateixes, el Servei de Participació Ciutadana posa en marxa un servei d'assessorament en matèria de protecció de dades personals. Aquest servei es concreta en la posada a disposició de les entitats d'un assessor expert en aquest tractament per a la realització de consultes relacionades amb aquest assumpte.

Les associacions que vulguin realitzar consultes hauran de concretar una cita amb l'expert prèviament. Ho poden fer trucant al Servei de Participació Ciutadana 933812004 o mitjançant la petició al correu electrònic pciutadana@sant-adria.net.

Recordem a les entitats que també disposen d'un servei d'assessorament tècnic per tràmits i gestió, relacionats amb la seva associació (revisió d'estatuts, realització de projectes, tràmits amb administracions...). Aquest servei també es pot concertar a través dels canals abans exposats.

arxivat sota: