El servei d’assessorament i capacitacions personalitzades a les entitats a càrrec de la Fundació Pere Tarrés.

Les associacions poden consultar o concertar una cita directament amb la Fundació Pere Tarrés per telèfon a mitjançant correu electrònic.

El Servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs posa a l’abast de totes les associacions del municipi el servei d’assistència i capacitacions personalitzades que s’adreça com una eina més de suport i de foment de la xarxa associativa.

Enguany, aquest servei s’ha encarregat a la Fundació Pere Tarrés que compta amb una àmplia experiència en la promoció de l'educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social i l'enfortiment del teixit associatiu.

Pel que fa a aquest servei, es posa a la disposició de totes les entitats una atenció personalitzada, d’acompanyament i assessorament, adaptada les necessitats i dinàmiques pròpies de la gestió associativa com pode ser qüestions relatives a:

- Aspectes vinculats amb la planificació i avaluació de les activitat anuals de les associacions: com millorar i aplicar canvis a l’organització de les accions de l’entitat, seguiment i avaluació dels resultats que resulti adequat i realista amb les necessitats i els recursos disponibles.

- Millora de la comunicació de l’entitat: com comunicar les activitats, convidar a les persones a participar-hi... Aquest aspecte ajuda a clarificar i a ordenar què es fa per contribuir a la millora i el desenvolupament de les associacions des d’unes accions planificades.

- Les entitats necessiten de recursos per a poder garantir la realització de les activitats i la seva sostenibilitat. El servei ofereix una diagnosi conjunta i la planificació d’una estratègia per a ser atractiu, saber com presentar l’associació i fer una captació de fons més efectiva.

- La relació amb les persones com el pilar fonamental de les entitats. S’ofereix suport per cercar eines, formes i recursos per comunicar, animar a la participació, de manera que les persones es sentin acompanyades, útils i que tinguin una contribució efectiva al projecte (persones sòcies, usuàries, voluntàries...) Tanmateix es vol donar suport a les juntes directives, participació en assemblees, relleus...

- Capacitació i orientació en la redacció de documents (programes, estatuts, justificacions de subvencions...) i en els tràmits davant les administracions.

- Mediació de conflictes.

- Espais de reflexió i formació sobre temes d’interès que es comunicaran oportunament.

Les associacions que vulgueu realitzar consultes podeu fer-ho directament amb la Fundació Pere Tarrés, concertant una cita mitjançant el telèfon 639 885 275 o enviant un correu a suportsab@peretarres.org. La Marta Requeno serà la persona encarregada de atendre-us i explicar-vos el funcionament

Esperem que aquest servei sigui d’utilitat.