L’Ajuntament de Sant Adrià aprova inicialment un nou reglament de participació ciutadana

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs vol seguir fent partícip la ciutadania en la seva presa de decisions de forma efectiva i oberta a tothom, per això, acaba d’aprovar a l’última sessió plenària celebrada el passat dilluns 29 de juny el nou reglament de participació ciutadana.

El reglament actual, vigent des de 2003, encara que complet, requeria una adaptació als nous temps i a la nova legislació per incorporar nous aspectes que possibilitin major flexibilitat i transparència a la participació.

Entre altres adequacions, s’ha donat importància al foment de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que facilitaran la complementarietat de les formes clàssiques de la participació, la modernització d’aquesta i l’aproximació a tots els sectors de la població.

El nou reglament manté els òrgans, mecanismes i instruments generals de participació que contemplen les lleis, tot incorporant altres que agilitzin la participació en assumptes concrets i que responguin a l’abordatge de situacions conjunturals però sense vocació de continuïtat. Cerca també una major coordinació entre els òrgans municipals de participació.

Sense deixar de banda el reconeixement del valor de la participació dins de les associacions locals i el treball social que aquestes desenvolupen a la vida de la ciutat, per facilitar la participació a títol individual, el nou reglament preveu l’elaboració d’un registre de persones interessades en participar en tots els processos futurs, dissenyant una base de dades per sectors. Pel seguiment dels processos participatius, el reglament detalla les fases que aquests han de contemplar, posant èmfasi en la difusió del retorn.

Entre les novetats, estarà la possibilitat de fer modificacions parcials del reglament sense tenir que aprovar-ne un de nou cada cop. Pel seu seguiment, control i desenvolupament es preveu la creació d’un comitè de garanties del reglament.

Un dels últims processos participatius que es va realitzar va ser el que treballava i definia precisament aquest nou reglament, recollint les aportacions i propostes de ciutadans, entitats, tècnics i polítics del municipi.