10a edició Premi Ciutat de Sant Adrià 2021

Es poden presentar candidatures, del dia 1 al 15 de febrer

Els Premis Ciutat de Sant Adrià, es convoquen per reconèixer la trajectòria exemplar o les iniciatives i les aportacions més significatives de persones físiques o jurídiques.

La voluntat que impregna el sentit d’aquests premis s’ha fet més evident durant l’any 2020 a on la conjuntura imposada per la contenció de la Covid-19 han intensificat múltiples iniciatives socials altruistes per part de la xarxa d’entitats i de particulars amb el propòsit d’atenuar els efectes provocats per la pandèmia sobre la població del municipi.

Per aquest motiu, amb la convocatòria de la 10a edició dels Premis Ciutat de Sant Adrià de 2021, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs vol parar especial atenció a les persones físiques i jurídiques i a les iniciatives, projectes o treballs que aquestes hagin promogut i que hagin contribuït solidàriament a l’atenuació dels efectes socials provocats per la Pandèmia de la Covid-19 a la població de Sant Adrià de Besòs. La intenció és també promoure la sensibilitat, incentivar l’acció social i donar visibilitat a les iniciatives presentades.

Aquests premis no tenen dotació econòmica.

En aquesta edició s'atorgaran 3 premis en tres categories:

a) Categoria de l'alcalde, 1 premi.

b) Categoria d'associacions, 1 premi que serà votat entre les associacions de Sant Adrià.

Les candidatures a la Categoria d'associacions, les poden presentar qualsevol persona física o jurídica veí/veïna de Sant Adrià de Besòs o que hi desenvolupi la seva activitat dins del mateix territori o persones físiques o jurídiques de la xarxa associativa de Sant Adrià de Besòs.

c) Categoria de ciutadans, 1 premi que serà votat entre els veïns i veïnes de Sant Adrià.

Les candidatures a la Categoria de ciutadania les poden presentar qualsevol persona física o jurídica que sigui veí de Sant Adrià o que desenvolupi la seva activitat en el seu territori.

Totes les candidatures seran valorades per la Comissió de Premis, formada per representants d'associacions.

En aquest enllaç es poden consultar les bases i el calendari dels Premis. També es podran presentar de manera electrònica les candidatures, que directament s'enviaran a l'Ajuntament.

La defensa de les candidatures es realitzarà per part de les persones que han fet una proposta, en un acte convocat a l’efecte i que es podrà visionar a la pàgina web municipal.

Es publicaran totes les candidatures acceptades per la Comissió de Premis el dia 1 de març.