Avís a les Entitats perquè presentin el Contracte de Tractament de Dades.

Aquest mes de setembre es farà un procès d’adequació de la base de dades d’entitats i es donarà de baixa d’ofici de les inactives.

Amb l'entrada en vigor del Reglament Europeu 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018, el Servei de Participació Ciutadana va fer un seguit d’actuacions perquè les entitats municipals actualitzessin les dades i adeqüessin la relació amb l’Ajuntament mitjançant la formalització d’un contracte de tractament de dades que també autoritzava que es publiquessin a la pàgina web municipal.

Amb l’assistència del Delegat de protecció de dades de l’Ajuntament, es van organitzar sessions informatives a cadascun dels barris de la ciutat.

Així mateix, els diferents serveis de l'Ajuntament, des dels seus respectius àmbits, han col·laborat per dur a terme aquesta tasca.

Durant el mes de setembre el servei de Participació Ciutadana, farà una última comunicació perquè les entitats puguin formalitzar el Contracte de tractament i actualització de dades. Amb això es pretén adequar la Base de dades d’entitats amb les associacions que realment estan prestant un servei a la ciutat, donar-los visibilitat i oferir a la ciutadania una visió realista de totes.

Les associacions que tenen activitat i que no formalitzin la documentació constaran com a inactives al fitxer municipal i no apareixeran a la Base de dades d’entitats publicada a la pàgina web de l’Ajuntament.

D'altra banda, es procedirà a la baixa d’ofici del registre de totes les que actualment ja hi consten com a inactives pels serveis municipals (Article 16 punt 5 del Reglament de Participació Ciutadana).

Si sou una associació del municipi i teniu dubtes sobre si heu signat aquesta documentació, només heu de fer la consulta a http://bdentitats.sant-adria.net/entitatsbd/index.php i localitzar la vostra entitat. Si no la podeu localitzar, poseu-vos en contacte amb el servei de Participació Ciutadana, al correu electrònic pciutadana@sant-adria.net i us informarem del tràmit que cal seguir.