Balanç del servei de suport a les entitats locals

Ofereix atenció personalitzada, d’acompanyament i assessorament en tots els àmbits de la gestió associativa

Fa un any que la Fundació Pere Tarrés s’encarrega del Servei d’assistència i capacitacions personalitzades a les associacions locals. Aquest servei de suport, gestionat pel Servei de Participació Ciutadana, és gratuït per les associacions locals.

Des de juny de 2020 el servei d’assistència a les associacions es duu a terme mitjançant la Fundació Pere Tarrés, fundació que compta amb una àmplia experiència en la promoció de l'educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social i l'enfortiment del teixit associatiu.

Durant aquest període s’han realitzat uns 35 serveis a associacions, entre les accions formatives i les consultes realitzades. Les demandes més sol·licitades per part de les entitats han estat aquelles referides amb la gestió quotidiana (suport en l’organització d’assemblees, la situació dels estatuts, registre de noves juntes...) però també s’han realitzat consultes en relació a les estratègies per captar voluntariat, nous socis o potenciar el treball comunitari.

Pel que fa a aquest servei, es posa a la disposició de totes les entitats una atenció personalitzada, d’acompanyament i assessorament, adaptada a les necessitats i dinàmiques pròpies de la gestió associativa com poden ser qüestions relatives a:

- Suport en la gestió quotidiana: suport a les juntes directives, assemblees, relleus...

- Acompanyament en l’obtenció de certificats i signatures digitals.

- Aspectes vinculats amb la planificació i avaluació de les activitat anuals

- Assessoria en comunicació, tant interna com externa.

- Orientació en la redacció de documents (programes, estatuts, justificacions de subvencions...) i tràmits davant les administracions.

- Mediació de conflictes.


Més informació:

Les associacions poden adreçar-se directament a la Fundació Pere Tarrés, concertant una cita o realitzat la consulta al telèfon 639 885 275 o enviant un correu a suportsab@peretarres.org.