Diagnosi participada: enquestes adreçades a la ciutadania i a les entitats

Disponibles al Decidim per Sant Adrià de l'1 de desembre al 21 de gener.

Per avançar en els treballs que han de guiar la diagnosi participada del teixit associatiu s’han constituït els òrgans que han de vetllar pel seu correcte desenvolupament. Per una part, la Comissió tècnica, formada per la Regidoria de participació ciutadana, els caps de servei que es relacionen amb entitats i altres serveis transversals. Per altra part, també s’ha creat la Mesa del Teixit Associatiu, òrgan encapçalat per la regidoria de participació i representants de les entitats de Sant Adrià, que té la funció d'acompanyament en el desenvolupament i validació dels resultats.

En aquests moments s’obre el procés per recollir informació mitjançant dues enquestes, accessibles des de la plataforma Decidim per Sant Adrià a on també és pot fer el seguiment de tots els treballs.

- Una dirigida a entitats del municipi per conèixer la seva realitat amb l’objectiu de recollir les necessitats i demandes de les entitats. Alhora, ha de ser una eina que permeti copsar i donar a conèixer la funció social que realitzen les associacions del municipi. Disposa d’un apartat específic sobre l’afectació generada per la COVID-19.

- Una altra dirigida a la ciutadania per conèixer la valoració que en fan del teixit associatiu del municipi. Es recullen aspectes de percepció així com de participació en associacions.

Us animem a respondre les enquestes.