Es crea la Mesa del teixit associatiu de Sant Adrià de Besòs

Aquesta mesa es configura com un grup puntual per l’abordatge d’una diagnosi participada d’aquest sector i per la preparació de la propera Mostra d’Entitats.

Per tal d’avançar el la construcció de polítiques i actuacions encaminades al suport i al foment d’aquest col·lectiu, l’Ajuntament ha impulsat la creació de la Mesa del Teixit Associatiu que reuneixi a representants de l’Ajuntament i de les associacions locals.

La funció d’aquesta mesa serà la de configurar-se com un grup puntual i de seguiment de l’elaboració d’una diagnosi participada d’aquest sector, a més del treball de preparació de la propera Mostra d’Entitats.

La primera mesa es va reunir el passat dia 19 d'octubre, al Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor.

Els treballs de la mesa es podran seguir per la plataforma Decidim per Sant Adrià.