L’Ajuntament de Sant Adrià aprova definitivament el reglament de participació ciutadana

El nou reglament de participació ciutadana es va aprovar definitivament en la sessió ordinària del ple del passat 25 de gener.

El nou document vol fer més efectiva i oberta la participació dels ciutadans i ciutadanes en les decisions municipals.  La seva elaboració ha estat fruit d’un procés participatiu en el qual han intervingut ciutadans, associacions, tècnics i polítics municipals.

El reglament s’adapta a la legislació actual per incorporar nous aspectes amb la finalitat d’assolir més flexibilitat i transparència en la participació. En aquesta línia fomenta l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació perquè complementin les formes clàssiques de participació, alhora que la fa més extensiva, és a dir arriba a més sectors de la població.

Es mantenen els òrgans, mecanismes i instruments generals de participació que inclouen les lleis, cercant major flexibilitat organitzativa i coordinació entre els òrgans municipals de participació. Tot i així, el reglament permet la creació d’òrgans sense vocació de continuïtat per tal d’agilitzar la participació i la presa de decisions en situacions conjunturals.  Pel que fa al seguiment dels processos participatius, el reglament detalla les fases que aquests han de seguir, cal destacar que es valora l’opinió de la ciutadania des del seu disseny i es posa especial èmfasi en la fase de retorn.

El document reconeix la importància de la participació dins de les associacions locals i el treball social que aquestes desenvolupen en la vida de la ciutat.  Però també fomenta la participació individual, per això el nou reglament preveu l’elaboració d’un registre de persones interessades en participar en futurs processos municipals que es vehicularà mitjançant una base de dades d’autoregistre.

Una altra aportació és la creació d’un comitè de garanties del reglament, òrgan paritari de representants municipals i de les associacions, que ha de vetllar pel seu seguiment, control i desenvolupament.

Durant la sessió ordinària del ple també es va aprovar incorporar al reglament l’esmena presentada per SAEC relativa a incloure la figura dels grups d’interès.

Reglament de Participació Ciutadana