L’Ajuntament posa en marxa la plataforma DECIDIM per Sant Adrià de Besòs, un nou portal de participació ciutadana

Aquesta eina ha estat un recurs tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona per fomentar i facilitar la participació ciutadana al municipi

La plataforma DECIDIM és un instrument impulsat per l’àmbit local per facilitar la participació ciutadana. És un eina utilitzada tant per la Generalitat com per altres municipis i que organitza en un sol espai tots els òrgans de participació i els processos participatius endegats a la ciutat.

Permet als ciutadans fer un seguiment de les diferents fases dels processos, garantint la transparència d’aquests, així com seguir de manera directa els diferents òrgans participatius del municipi.

En un primer moment, a DECIDIM per Sant Adrià es podran consultar diferents espais com alguns dels consells, així com el Plenari d’entitats del municipi. En aquest espai també està previst publicitar i fer el seguiment dels treballs de la futura Mesa del teixit associatiu, així com l’articulació d’una enquesta ciutadana per decidir el nom de l’equipament conegut com “Antic Ajuntament”.

DECIDIM per Sant Adrià comença així a incorporar continguts que s’aniran enriquint a mida que es vagin endegant els diferents processos de participació i es vagin familiaritzant amb l’eina els diferents òrgans de participació.

La consulta dels espais del DECIDIM per Sant Adrià és pública, però si es vol realitzar propostes i comentaris als espais habilitats, cal el registre a la plataforma. El sistema permet també realitzar restriccions de participació a certs processos participatius (com per exemple, ser major de 16 anys o estar empadronat al municipi). Podeu accedir directament a la plataforma Decidim per Sant Adrià o a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

La posada en marxa d'aquesta nova eina te com a objectiu apropar a la ciutadania els processos de participació, així com facilitar el seu exercici tot fomentant un ajuntament més transparent i obert a la ciutadania.