Procés de revisió dels reglaments dels consells municipals per adequar-los al nou Reglament de Participació Ciutadana

Les entitats i la ciutadania en general podran fer arribar les seves propostes mitjançant una consulta pública, disponible a la plataforma Decidim per Sant Adrià.

L’aprovació del nou Reglament de participació ciutadana comporta la revisió de tots els reglaments dels consells sectorials i territorials que han estat funcionant fins ara per adequar-los legislativament, orgànica i funcional al nou text.

Primerament es revisaran els reglaments dels consells municipals de Solidaritat, el de les Dones, el de Medi Ambient, Accessibilitat i el de les Arts i la Cultura.

Per efectuar aquesta revisió, s’inicia un procés, que s’organitza en diferents fases. En un primer moment s’ha fet una revisió tècnica de cada reglament, esborranys que han de servir com a base de treball per a cada un dels consells.

Paral·lelament al treball tècnic i al que es realitzarà a cada un dels consells, les entitats i ciutadans en general també podran fer arribar les seves propostes a cada un dels reglaments mitjançant una consulta pública, disponible a la plataforma Decidim per Sant Adrià. Els diferents moments i espais de participació que comporta aquest procés s’aniran comunicant oportunament a la pàgina web municipal.