Consulta pública prèvia a l’aprovació del Reglament del Consell d’Infància

El procés estarà accessible a partir del 13 de novembre

Amb la voluntat de posar en valor el seu compromís amb els drets d'infants i adolescents, durant l’any passat, el servei de Joventut i Infància amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, va elaborar una Diagnosi del Pla Local d’Infància i Adolescència per la dinamització i suport a aquest col·lectiu.

Una de les actuacions recomenades al Pla, és la constitució d’un Consell territorial d’infància que permeti la implicació dels infants a la vida comunitària de manera transversal. La finalitat de la seva creació és la incorporació de la seva perspectiva en tots aquells assumptes en els que tinguin una necessitat o un interès, alhora que s’aconsegueix la interactuació amb altres òrganis i institucions que actuen com a motor de la participació dels infants al territori (centres escolars, associacions, equipaments, ens públics, etc.).

El passat dia 25 de d’octubre, es va presentar aquesta iniciativa al Consell Escolar Municipal, òrgan que va manifestar el seu interés i compromís en la creació d’aquest nou espai participatiu.

Com a pas previ a la creació d’un Consell d’infants, es fa necessària l’elaboració d’un reglament de constitució i funcionament.

Amb l'objectiu de garantir la participació d'associacions i ciutadania en el procediment d'elaboració del reglament i copsar la seva opinió, s'obre un procés a la Plataforma Decidim per Sant Adrià que consta de fases d'informació i d'altres de propostes.

Fins el dia 11 de desembre, us podeu informar sobre el procés i podeu fer propostes per introduir al futur Reglament del Consell d'Infància.

A partir del 8 de gener, es publicarà l'esborrany del Reglament i també es podran fer aportacions abans de la seva aprovació inicial.