La Comunitat d’Entitats SAB: Un espai de treball en Xarxa per a les Associacions del municipi

Es desenvoluparà mitjançant la Plataforma Decidim per Sant Adrià.

La Comunitat d’Entitats SAB neix amb la pretensió de ser un espai col·laboratiu, participatiu i democràtic on les associacions del municipi puguin treballar en xarxa. La finalitat del projecte és facilitar la creació de sinergies positives entre associacions tot afavorint la comunicació i l’enfortiment de vincles.

S’iniciarà amb un grup màxim de 25 entitats que, voluntàriament, vulguin participar al projecte com a prova pilot.

En un principi, l’espai de la Comunitat tindrà les següents finalitats, encara que es treballarà en la seva avaluació per introduir-hi millores progressives:

- Aprendre d’experiències d’altres associacions.

- Compartir l’agenda d’activitats.

- Resoldre dubtes i trobar solucions.

- Connectar amb persones amb inquietuds comunes.

- Anar alimentant un banc d’experiències i coneixement compartit i a l’abast de tots els membres de la comunitat.

- Escoltar activament.

Totes les associacions que hi vulguin formar part han de registrar-se a la Plataforma Decidim per Sant Adrià. Un cop registrats, només és necessari que doneu avís al servei de participació ciutadana mitjançant el correu electrònic pciutadana@sant-adria.net per poder-vos donar accés a la Comunitat.

Totes les associacions que formin part de la prova pilot, rebran una formació per a que coneguin l’ús de la Comunitat Entitats SAB i en tot moment rebran el suport del departament de participació ciutadana.