Consulta pública prèvia a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Fins el dia 2 de febrer es poden fer arribar opinions i suggeriments.

Entre les actuacions pròpies de l’ajuntament hi són la de foment dels diferents àmbits socials. En gran mesura, aquesta funció es du a terme mitjançant l’atorgament de subvencions a favor de particulars, entitats públiques i privades que desenvolupen serveis que comporten la consecució dels objectius que pretén assolir la corporació.

Davant de la pluralitat d’actuacions de foment i de regulacions pel que fa les convocatòries de subvencions, la corporació té la voluntat d'homogeneïtzar la seva regulació mitjançant l’aprovació d’una ordenança general de subvencions per disposar d’un marc jurídic comú. Alhora s’estableixen criteris uniformes en la seva tramitació i justificació tot facilitant la tasca de gestió i d’intervenció. Es dona compliment al que disposen els articles 9 i 17.2 de la Llei general de Subvencions.

Es pot participar en la consulta accedint a la plataforma Decidim per Sant Adrià.