Dos punts d’informació i suport per a la recollida d’enquestes adreçades a la ciutadania

Els punts s’instal·laran als dos marges del riu: Plaça de la Vila i Plaça Josep Tarradelles

Dins del procés de la diagnosi per conèixer la situació del teixit associatiu del municipi, es va dissenyar una enquesta adreçada a la ciutadania amb la finalitat de copsar la valoració que en fan de les entitats. Es volen recollir aspectes de percepció i de participació en les associacions o les seves activitats.

L’enquesta està disponible en format virtual, accessible des de la plataforma Decidim per Sant Adrià.

Per facilitar a la ciutadania la seva participació, el servei de promoció econòmica posa a disposició del procés dos punts físics de recollida dels qüestionaris amb personal de suport que ajudarà a qui ho sol·liciti a omplir l’enquesta.

Ubicació dels punts informatius, a partir del 24 de febrer fins el 18 de març:

- Plaça de la Vila, els dijous de 9,45 a 13 h.

- Plaça Josep Tarradelles, els divendres de 9,45 a 13 h.

Animem a tota la ciutadania a participar en aquest procés pensat per avançar en el suport del nostre teixit associatiu.