Jornada associativa: la Diagnosi del teixit associatiu

En reconeixement al treball realitzat durant el procés, la presentació de l’estudi s’emmarca entorn a debats sobre la necessitat del treball en xarxa.

Des del mes de setembre de 2021, el servei de participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, amb el suport de la Fundació Pere Tarrés, ha elaborat una diagnosi del teixit associatiu del municipi.

L’estudi resultant ha de servir per mostrar les fortaleses del teixit associatiu, així com les seves mancances per tal de realitzar un recolzament eficaç i eficient a les entitats municipals. Per això, s’han tingut en compte les diferents òptiques i en la seva redacció han participat tècnics i polítics municipals, entitats i ciutadania no organitzada. Es destaca el treball i suport realitzat per la Taula del teixit associatiu, òrgan de seguiment de la diagnosi, constituïda per una desena d’entitats adrianenques.

Per reconèixer el treball realitzat i atorgar al document la importància que mereix, la presentació de la diagnosi s’engloba dins d’una jornada associativa. Aquesta, a més de servir com a acte de retorn de tot el procés participatiu, vol aprofundir en la necessitat del treball en xarxa i col·laboratiu entre les entitats del municipi. L’acte, sadreça especialment a representants d’associacions, però també resta oberta a totes les persones interessades.

La Jornada tindrà lloc el proper dissabte 1 d’octubre a les 9.30 h. L’acte es celebrarà en el Casal Dalt de la Vila (plaça de l’església, 13)

Per limitacions d’aforament és necessària la inscripció prèvia. Es pot trobar el formulari d’inscripció a la plataforma Decidim per Sant Adrià, a on es pot consultar el programa i el document de la diagnosi. També és possible la inscripció al telèfon 93 381 20 04 (extensions 1420, 1431), en horari de 9 a 14 h.