Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs segueix el procés de prop i anima a la ciutadania a dir la seva.
Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Font: https://participa.gencat.cat

El Govern de la Generalitat vol consolidar un model de participació deliberativa que sigui un referent per a les administracions catalanes i permeti millorar la qualitat democràtica i les polítiques públiques.

Per aquest motiu està impulsant una nova llei de participació ciutadana que consolidi aquest model com un dels pilars del govern obert.

Per tal d’identificar i enriquir els continguts de la nova llei, des de la Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya s’impulsa un procés participatiu.

Fins el dia 20 de novembre el procés permet l'aportació de propostes a la nova llei. També estan programades sessions informatives i de debat. La participació és oberta a tota la ciutadania.