Servei d’assessorament i acompanyament a les entitats

Recurs que ofereix la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya.
Servei d’assessorament i acompanyament a les entitats

Font: https://voluntariat.gencat.cat

Es posa a disposició de les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives…) un servei d’assessorament i d’acompanyament per tal que disposin d’eines per a la seva gestió i puguin resoldre els seus dubtes.

És un servei gratuït, individual i professionalitzat que disposa de dos recursos:

- Servei d’assessorament: les entitats poden realitzar consultes sobre aspectes jurídics (constitució de noves entitats, adaptació a normatives, canvi d’estatuts, assegurances, protecció de dades, contractes de professionals…) i econòmics (gestió econòmica, fiscalitat, comptabilitat, impostos, exempcions fiscals, subvencions…).

- Servei d’acompanyament: les entitats reben suport i acompanyament en la millora de la gestió interna, el voluntariat, la participació, la visibilitat, la captació de fons, la planificació estratègica, la sostenibilitataixí com l’acompanyament integral per revertir situacions complexes.

També podreu trobar altres materials d'interès.

El servei substitueix el que fins ara es venia prestant per l'Ajuntament.