Estudis i informes

Consulta els diferents estudis i informes relacionats amb temes de contaminació atmosfèrica:

  • Avaluació de l’impacte per dioxines i furans sobre el medi ambient atmosfèric de la planta de revalorització energètica (PVE) de residus situada al terme municipal de Sant Adrià de Besòs. Estudi elaborat per la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) l'any 2016. Accedeix al document clicant aquí.

  • Estudi de l'origen dels contaminants a l'aire de Barcelona a la zona limítrof amb Sant Adrià de Besòs. Estudi dissenyat per una comitè científic de diferents organitzacions i dut a terme pel Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) l'any 2019. Accedeix als resultats publicats de l'estudi aquí

  • Estudi de la qualitat de l'aire realitzat per la Diputació de Barcelona a la Ronda Sant Ramon de Penyafort, en el Poliestportiu CEM Besòs, durant el període 11/12/2018 al 25/02/2019. Accedeix a l'estudi aquí.
  • Estudi mitjançant 24 captadors passius per determinar la concentració de diòxid de nitrogen, col.locats a diversos punts del municipi del 30/10/2019 al 20/11/2019. Consulta l'estudi aquí.

  • Estudi de la qualitat de l'aire realitzat per la Generalitat de Catalunya al Passeig Antoni Machado de la Catalana durant el període 8/11/2021 al 25/01/2022. Consulta l'estudi aquí

  • Segon estudi mitjançant 30 captadors passius per determinar la concentració de diòxid de nitrogen, distribuïts en per tot el municipi, durant el període del 18/11/2021 al 9/12/2021. Consulta l'estudi aquí.

  • Estudi de la qualitat de l'aire realitzat per la Diputació de Barcelona al Passeig Antonio Machado a la Catalana durant el període 4/05/2022 al 13/07/2022. Consulta l'estudi aquí
  • Estudi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sobre les càmeres de la ZBE - 2022. Consulta l'estudi aquí.