Zona de Baixes Emissions

Un episodi de contaminació ambiental és una circumstància en la qual els nivells de contaminants de l'aire superen els valors límit recomanats i esdevenen nocius per la salut, afectant especialment als col·lectius més vulnerables: infants, embarassades, persones amb asma o problemes respiratoris i cardiovasculars i la gent gran.

Abans d'un episodi d'alta contaminació, hi haurà una fase prèvia d'avís preventiu de contaminació amb una serie de recomanacions per la població.

Quan s'arriba a la situació d'episodi de contaminació, aquesta està causada per una coincidència de circumstàncies ambientals, com situacions d’absència de vent i precipitacions, es produeix molt poques vegades l’any, i normalment estan relacionats amb la concentració de partícules en suspensió (PM10) i d’òxids de nitrògen (NO2). Les zones més afectades són les zones urbanes densament poblades. Sant Adrià, juntament amb la ciutat de Barcelona, L'Hospitalet del Llobregat i una part dels municipis de Cornellà del LLobregat i Esplugues del LLobregat, formen part del que s'anomena Zona de Baixes Emissions (ZBE)- Rondes. En total 95 km2 a on es preveu restringir progressivament la circulació de vehicles més contaminants a partir de l'1 de desembre de 2017.