Decret sobre l'aplicació de mesures en episodi de contaminació NO2

Decret sobre l'aplicació de mesures en episodi de contaminació per NO2 a la Zona de Baixes Emissions.

Per més informació podeu adreçar-vos a l'apartat de Zona de Baixes Emissions.