Els Consells municipals

Els Consells municipals són órgans de participació ciutadana, de carácter consultiu, d'informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments.

Són també un punt de trobada entre entitats, ciutadania i govern municipal per dialogar i debatre sobre temes d’interès, fer el seguiment dels projectes vinculats a l’àmbit del consell, i fer propostes d’accions.

Las composició dels Consells asseguren la pluralitat de la participació tant en nombre com en la diversitat dels seus membres.

Els consells treballen en Ple, comissions permanents i grups de treball. Els grups de treball, a partir de l'anàlisi, la reflexió i el debat, elaboren conclusions i propostes d'actuació que aprova el Ple del Consell, el qual tramita als responsables de les diferents àrees municipals perquè siguin contemplades.

El Reglament de Participació Ciutadana els regula al Capítol III "Els órgans de participació"  els Consells Territorials i els Sectorials.

Els Consells territorials o de barri , són l'òrgan de participació a on ciutadans, ciutadanes i representants d'entitats cíviques debaten amb responsables polítics i tècnics municipals  de forma transversal tots els projectes que s’esdevenen en el territori al mateix temps que elaboren noves propostes.

Els Consells sectorials són l'òrgan de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes al voltant de temes concrets d'interès per a la ciutat com ara: l'escola, la cultura, l'esport, el medi ambient, la cooperació...