Consulta pública prèvia a l'aprovació del Reglament Orgànic Municipal (ROM)

Accés a la notícia.

No es va presentar cap suggeriment durant el període establert.