Projecte de la mobilitat entorn de la plaça del Mercat

Procés consultiu i participatiu del Projecte de la mobilitat entorn de la plaça del mercat

Informació inicial del projecte "Vianants ho som tots".

Inici del procés participatiu "Projecte de la mobilitat a l'entorn de la plaça del mercat" i condicions de participació.

Carta als veïns i butlleta d'inscripció al procés participatiu "Projecte de la mobilitat a l'entorn de la plaça del mercat".

Un cop realitzats els tres tallers d'aportacions, atesa la riquesa, la varietat de les propostes i la complexitat tècnica que implicava l'aplicació d'alguna d'aquestes, va resultar necessari l'ajornament del procés fins que no hi hagués un estudi tècnic més exhaustiu que pogués donar resposta a cada una de les aportacions. Per les mateixes raons, no resultava adequada una sessió de priorització, sinó una de devolució dels resultats de cada una de les propostes aportades, amb l'explicació de la seva viabilitat tècnica i el model proposat a tots els participants del procés. Aquesta sessió va tenir lloc el 14 de febrer de 2018.

Presentació als participants del resultat del procés participatiu "Projecte de la mobilitat a l'entorn de la plaça del mercat." Sessió de 14 de febrer de 2018.

Paral·lelament i al marge del procés participatiu, els comerciants de la zona van portar a terme una enquesta entre els botiguers per a copsar la seva opinió. D'aquesta enquesta es deriva que una gran majoria de comerciants eren partidaris d'obrir durant els dissabtes novament al trànsit de vehicles l'avinguda Catalunya i mantenir la zona blava gratuïta.

Així, per tal de poder assolir el màxim consens, es va preveure adaptar el projecte a les noves demandes presentades, conservant algunes de les millores que van sorgir del procés participatiu, tot i continuant treballant en l'objectiu d'assolir una ciutat cada vegada més sostenible.

Les noves mesures van ser informades de primera mà i per carta a tots els participants del procés "Projecte de la mobilitat a l'entorn de la plaça del mercat" a més d'agrair-los el seu esforç i dedicació. Així mateix van ser presentades a la resta de veïns mitjançant la publicació de la notícia El pla “Vianants, ho som tots” modifica els dies d’aplicació   (16 de juliol de 2018) i la informació que es va rebre a les bústies dels veïns de tota la zona circumdant, veure Pla de mobilitat per a diumenges i festius a l'entorn de la plaça del Mercat.