Formació per a les associacions

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs realitza cursos de formació adreçats a les associacions, amb el convenciment que la formació de les entitats és un element indispensable per a portar a terme els seus objectius de manera més eficaç i eficient. Amb aquesta finalitat el Servei de Participació Ciutadana organitza diferents cursos adreçats a les entitats municipals.

Documentació per consultar:

Comunicació 2.0: com arribar al ciutadà

Com fer el blog de l'associació

Gestió eficient de l'associació

El Certificat Digital: Què, Com i Per què?

Higiene i Seguretat Alimentària

Xerrada Sensibilització de residus dins de la XII Mostra d'Entitats

Participació Interna i Relleu de Juntes

La comunicació a les entitats en temps 3.0

Introducció a la Planificació Estratègica

L'ús de les xarxes socials a les entitats

Recursos per millorar la  comunicació interna

Gestió de les persones voluntàries

Com obtenir el Certificat Digital per a entitats

Captació de Voluntaris i Socis