Un any de suport formatiu a les entitats del municipi amb format en línia

El Servei d’Assessorament a les entitats municipals, a càrrec de la fundació Pere Tarrés, que va començar a funcionar al juny de 2020, ha organitzat cinc sessions formatives per a les associacions de la ciutat al llarg d’aquest any.   

Aquestes sessions han tingut com a objectiu donar eines a les entitats per millorar la seva gestió. La formació impartida ha tractat els aspectes següents: la participació interna i el relleu de les juntes, la comunicació a les entitats, la introducció a la planificació estratègica, l’ús de les xarxes socials i els recursos per millorar la comunicació interna.

Les sessions s’han desenvolupat dins del plenari d’associacions en forma de píndoles, un format més lleuger i curt, idoni per a les sessions en línia i que facilita l’atenció continuada.

El Plenari d’Associacions és un espai de formació i d’intercanvi d’informació entre les entitats del municipi i l’Ajuntament. Es convoca cada darrer dimarts de mes a les 19 hores.

Des de l’octubre de 2020, els plenaris es fan de manera telemàtica ateses les restriccions imposades per la pandèmia de la covid-19.

Tota la documentació d’aquestes formacions està disponible a la pàgina web municipal www.sant-adria.net al Servei de Participació Ciutadana