Digues la teva! Un nou registre al servei de la participació ciutadana

Permetrà disposar de persones interessades en participar més activament.

L’actual reglament de participació ciutadana ha permès el desplegament d’actuacions i eines per fomentar la participació.

Una de les eines que s’implementen és un nou registre de persones interessades en activitats de participació ciutadana.

El registre té la finalitat de disposar d’una base de dades de persones que vulguin participar activament en futurs espais o processos participatius. Permet el registre de ciutadans, però també de propietaris, treballadors o estudiants del municipi. El registre és molt intuïtiu i facilita a les persones seleccionar entre àmbits d’actuació o territoris concrets del municipi en els quals estiguin més interessats.

Aquesta nova eina ja està operativa i es pot accedir des d’aquest enllaç: http://www.sant-adria.net/digueslateva o mitjançant la pàgina web municipal: www.sant-adria.net