Ajuts i subvencions

AJUTS ECONÒMICS PER AL FOMENT DE L'AUTOOCUPACIÓ

Aquest ajut actualment no està vigent, el període de sol·licitud del mateix va finalitzar el 31 d'Octubre de 2021.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023, va va posar en marxa una línia de subvenció econòmica directa adreçada a les persones desocupades que haguessin iniciat una activitat econòmica, amb alta censal i alta al RETA o mutualitat alternativa, datada entre l’1 de gener de l’any 2020 i el 15 de setembre de 2021. Aquesta subvenció anava dirigida tant a persones empadronades a Sant Adrià de Besòs, com a persones empadronades en d’altres municipis, però que haguessin iniciat la seva activitat empresarial/professional al municipi de Sant Adrià.

Logo AMB

Infografia_Autoocupacio_2020_Def

 

Capitalització de l'atur

Capitalitzacio_atur 1


Capitalitzacio_atur 2 

Garantia juvenil. Ajut que facilita l'accés a l'autoocupació de joves d'entre 18 i 29 anys inscrits en el programa de Garantia Juvenil com a beneficiaris.

L’ Agència per la competitivitat de l’empresa (Acció) de la Generalitat de Catalunya ofereix suport tècnic, així com diverses línies de subvenció per autoocupació, creixement i la internacionalització de l’empresa.