Pla d’Empresa

En aquest apartat trobareu una guia amb l'estructura d'un Pla d'Empresa en català i castellà (que conté també un pla econòmic-financer). Es tracta d'un document escrit en què s'explica i es detalla un nou projecte d'una empresa, tenint en compte tots els elements rellevants, recursos necessaris i accions a dur a terme per a la posada en marxa de la nova activitat empresarial.

Guia de Pla d'Empresa (versió en català en format pdf).

Guia de Plan de Empresa (versió en castellà en format pdf).