Pagament de tributs

REBUTS de padró

Si disposa del document de l'impost, taxa o preu públic expedit per l'Ajuntament, es pot fer el pagament:

  • A qualsevol oficina bancària situada dintre del terme municipal de Sant Adrià de Besòs, a excepció de les oficines de la Kutxabank, S.A., presencialment o mitjançant caixers automàtics. Algunes entitats financeres han desenvolupat dintre de les seves respectives plataformes online una passarel·la de pagament mitjançant càrrec en compte, podeu consultar aquesta opció a la seva entitat financera
  • A qualsevol oficina de CaixaBank, S.A. dintre del territori espanyol
  • Addicionalment el pagament es pot fer mitjançant una targeta bancària de qualsevol entitat financera a la següent passarel·la de pagament:

Pagament de rebuts (modalitat 1)

Les dades que sol·licita aquest aplicatiu figuren a la capçalera de la carta de pagament i corresponen a la informació de la ràfega bancària: R referència, I identificació i import en euros, amb dos decimals separats per una coma.

Si disposa del document de l'IVTM expedit per l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), es pot fer el pagament:

  • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
  • A l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
  • O bé per telèfon, trucant al número 932 029 802, 932 029 805, 934 729 186 o 674 797 409

LIQUIDACIONS notificades i cartes de pagament per a la CONSTITUCIÓ DE GARANTIES en metàl·lic

Si disposa del document de notificació de l'impost, taxa o preu públic expedit per l'Ajuntament, o la carta de pagament per a la constitució de garanties en efectiu, podeu fer el pagament a les oficines, caixers automàtics o mitjançant la línia oberta (consultar amb l'entitat financera si han desenvolupat aquesta opció) de qualsevol de les nostres entitats financeres col·laboradores:

1.- Bankia
2.- La Caixa
3.- BBVA
4.- Banco Santander

Addicionalment el pagament es pot fer mitjançant una targeta bancària (emesa per qualsevol entitat financera) a la següent passarel·la de pagament:

Pagament de liquidacions (modalitat 2)

Les dades que sol·licita aquest aplicatiu figuren a la capçalera de la carta de pagament i corresponen a la informació de la ràfega bancària: R referència, I identificació i import en euros, amb dos decimals separats per una coma.

Si disposa de la carta de pagament expedida per l'ORGT, es pot fer el pagament:

  • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
  • A l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
  • O bé per telèfon, trucant als números 932 029 802, 932 029 805, 934 729 186 o 674 797 409