Consell Municipal d'Accessibilitat

Òrgan de participació i sensibilització

En relació a les persones amb diversitat funcional, des de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, es desenvolupen actuacions emmarcades en dues línies de treball: per una banda facilitar la cobertura de les necessitats específiques d'aquestes persones, i per l'altra donar suport a les associacions del territori que treballen en pro de la integració social i la millora de la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.

Amb la voluntat de sensibilitzar i promocionar la participació ciutadana,  des de  l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es va impulsar la creació del Consell municipal d'Accessibilitat que integra i recull la pluralitat de grups i opinions de la ciutat en l'àmbit de l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques.

 

Consell Municipal d'Accessibilitat

És un òrgan consultiu i de participació ciutadana de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs que integra i recull la pluralitat de grups i opinions de la ciutat en l'àmbit de l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques. El consell es reuneix un cop l'any en Consell Plenari i 4 cops en Comissió permanent de treball.

Esta format per:

 • Presidenta: Loli Ocaña
 • Vice-presidenta: Isabel Rojas
 • Secretària: Encarna Fernàndez
 • Membres:
  • - Entitats: Disfisa, ONCE, Associació plataforma AP
  • - 2 Tècnics municipals: Jose Arrabal i Maria Tena
  • - Representants partits polítics: Asunció Balaguer (PxC), Miriam Cuadrado (ICV-EUiA), Mireia Hernández (CIU), Laura Rodera (PP)
  • - 12 persones amb discapacitat i dificultats de mobilitat que hi participen a títol individualç

 

Per a més informació, cal adreçar-se al Programa de suport per a persones amb discapacitat a la 8a planta de l'Ajuntament o trucar al 93 381 20 04, extensió 7134.

Actes reunions Consell d'Accessibilitat

Reglament Consell Municipal d'Accessibilitat