Sensibilització i Promoció de la participació

ACTUACIONS DE SENSIBILITZACIÓ I PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

CONSELL MUNICIPAL D'ACCESSIBILITAT

 

 

És un òrgan consultiu i de participació ciutadana de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs que integra i recull la pluralitat de grups i opinions de la ciutat en l'àmbit de l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques. El consell es reuneix un cop l'any en Consell Plenari i 4 cops en Comissió permanent de treball.

Esta format per:

Presidenta: Filo Cañete, regidora de Benestar i Famílies de l'Ajuntament.
Vice-presidenta: Isabel Rojas.
Secretària: Encarna Fernàndez.
Membres:
- Entitats: Disfisa, ONCE, Associació plataforma AP
- 2 Tècnics municipals: Jose Arrabal i Maria Tena
- Representants partits polítics.
- 12 persones amb discapacitat i dificultats de mobilitat que hi participen a títol individual.

 

Per a més informació, cal adreçar-se al Programa de suport per a persones amb discapacitat a la 8a planta de l'Ajuntament o trucar al 93 381 20 04, extensió 7134.

Actes reunions Consell d'Accessibilitat:

Acta Consell Febrer 2013 (pdf)

Acta Consell Febrer 2014 (pdf)

Acta Consell Maig 2014 (pdf)

Acta Consell Octubre 2014 (pdf)

Acta Consell març 2015 (pdf)

JORNADES ESPORT ADAPTAT
Cada final de setembre s'organitzen unes jornades esportives en les quals participen les associacions i entitats de persones amb discapacitat del municipi per competir en natació, petanca, futbol i aeròbic. També té lloc l'exhibició d'algun esport adaptat com l’ hoquei o el bàsquet per part d'entitats convidades. És un espai festiu i de trobada, alhora que de sensibilització.

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ A LES ESCOLES

El Programa de suport a persones amb discapacitat s'ofereix tallers de sensibilització sobre les discapacitats als centres educatius del municipi, els quals s’inclouen a la Guia d'Activitats Educatives que coordina el Departament d'Ensenyament.

  • Taller de sensibilització entorn les discapacitats
  • Taller de sensibilització sobre discapacitat intel·lectual

CAMPANYA D'ACCESSIBILITAT A LA PLATJA "La platja per a tothom"

Cada estiu es posa en marxa una campanya per tal que les persones amb discapacitat puguin gaudir de les platges del municipi amb els serveis següents:

Reserva d'aparcament per a les persones que disposen de la targeta de permissibilitat d'aparcament.
Passarel·les de fusta fins a l'aigua.
WC adaptat.
Caseta per canviar-se.
Cadira amphy buggy per entrar dins l'aigua.
Suport de personal de la Creu Roja per entrar dins l'aigua i banyar-se.
.