1. d)- Àmbit de Promoció Social

Atén a la població d’entre 18 i 64 anys que presenta dificultats socials, laborals, econòmiques, formatives, de salut o d'altres tipus, ja sigui de manera puntual o permanent, que requereixen d’un acompanyament i suport professional per tal de donar-hi resposta i prevenir les situacions de risc que se'n puguin derivar.

Funcions bàsiques:

 • Atendre de manera individualitzada a les persones i famílies, treballant en xarxa amb els altres serveis i entitats de Sant Adrià, per tal de garantir una atenció global i coordinada .

 • Potenciar i acompanyar grups de persones amb necessitats i/o interessos comuns per tal d'incrementar la seva capacitat de fer front a les dificultats i millorar les habilitats i xarxes relacionals.

 • Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació social de les persones i els grups en situació de risc.

 

Principals problemàtiques ateses:

 • Violència masclista
 • Mancances econòmiques

 • Laborals

 • Habitatge

 • Persones sense sostre

 • Salut i drogodependències

 • Dificultats relacionals

 • Aïllament social

 • Per ser atès en aquest servei cal venir derivat del servei de primera acollida.

   

 • Àmbit de Promoció Social

  Pça. de la Vila, 12. 8a planta Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

  Telèfon: 93 3812004 (ext.7220)

  Correu electrònic: promocio@sant-adria.net

  Horari: Matins de dilluns a divendres de 9h 13'30h. Dilluns  a la tarda de 16h a 18h