1.- Serveis Bàsics d'Atenció Social al municipi

Són equips formats per diferents professionals que atenen a individus, famílies i grups amb dificultats circumstancials, temporals o permanents.

El seu objectiu és treballar per prevenir i tractar les causes de marginació social afavorint el ple i lliure desenvolupament de les persones i col·lectius.

Les seves actuacions s'adrecen a tota la població de sant Adrià de Besòs.

Les dificultats que comporta la situació econòmica i social dels darrers anys ha fet necessària la creació d'un nou model d'intervenció que afecta l'estructura de Serveis Socials.

Aquest nou model organitzatiu està basat en el treball per àmbits d'intervenció, que són sectors de població amb característiques comunes, amb una entrada única pel SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA.

 

Servei de Primera Acollida

Pl. de la Vila, 12. - 1a planta Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Telèfon: 93 3812004 (ext.7121)

Correu electrònic: primeraacollida@sant-adria.net

Horari Matins de dilluns a divendres de 9h 13'30h.

 Dilluns a la tarda  de 16h a 18h