1. b)- Àmbit de Promoció de l'Autonomia i Atenció a la Dependència (PAAD)

Aquest àmbit d'intervenció atent a les persones majors de 65 anys, persones amb grau de dependència (protegit o no) i a qualsevol persona que necessiti suport per les activitats bàsiques de la vida diària. Entenent per activitats bàsiques les relacionades amb la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat fonamental, el reconeixement de persones i objectes, l'orientació, la comprensió i l'acompliment d'ordres o tasques senzilles.

El desenvolupament de les taques d'aquest àmbit s'inclouen tant a la Llei 39/2006 de Promoció d’autonomia personal i atenció a la dependència de 14 de desembre, com a la llei 12/2007 d'11 d’octubre de Serveis Socials.

 

Àmbit PAAD

Pl. de la Vila, 12. 1a planta Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Telèfon: 93 3812004 (ext.7120)

Correu electrònic: dependencia@sant-adria.net

Horari: Matins de dilluns a divendres de 9h 13'30h. Dilluns a la tarda de 16h a 18h

 

Estudi detecció necessitats persones >80 anys (setembre 2019)