1. a)- Servei de Primera Acollida

El Servei de Primera Acollida és el primer punt d'accés de qualsevol persona que s'adreça als serveis socials municipals. El seu objectiu és oferir un espai d'escolta en un temps mínim d'espera i poder facilitar una primera resposta o orientació a les qüestions plantejades que permetin informar, orientar, assessorar i donar una resposta professional i individualitzada de la manera més àgil i eficaç possible a les persones que arriben als Serveis Socials.

En el Servei de Primera Acollida és on es produeix el primer contacte de la ciutadania amb els serveis socials d'atenció mitjançant una entrevista individualitzada amb un/a treballador/a social, a fi de conèixer la demanda de l'usuari/ària i buscar l'equilibri entre els recursos existents i les necessitats plantejades.

El Servei de Primera Acollida permet:

  • Orientar la ciutadania, depenent de la demanda, al recurs o servei que correspongui ja sigui del municipi o no.

  • Distribuir els usuaris i usuàries de serveis socials municipals a l'àmbit que els hi pertoqui.

  • Fer la recollida de les demandes de manera unificada per tal de tenir un coneixement més proper de la realitat social del municipi que permetrà tant a polítics com a tècnics dissenyar línies d'actuació social.

  • Donar una resposta unificada de les situacions plantejades per la població que s'adreça als serveis socials.

 

  Servei de Primera Acollida

Pl. de la Vila, 12,    1a planta Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Telèfon: 93 3812004 (ext.7121)

Correu electrònic: primeraacollida@sant-adria.net

Horari: Matins de dilluns a divendres de 9h 13'30h.  Dilluns a la tarda de 16h a 18h