CIOD (Centre d'Informació i Orientació a la Dona)

El Programa de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Adrià liderat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, és una aposta per integrar la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques municipals, seguint un enfocament transversal, al mateix temps que s'executem polítiques específiques, ja que valorem que l'estratègia dual, el desenvolupament de les dos estratègies al mateix temps, és un treball complementari.

Aquest Programa inclou el CIOD (Centre d'Informació i Orientació de la Dona) com a servei especialitzat encarregat d'impulsar les diferents actuacions i també inclou diferents programes fets en col·laboració amb diversos departaments municipals i amb la participació d'altres serveis i entitats.

El CIOD és un servei municipal, creat l’any 1983, que ofereix serveis específics permanents i fa una programació d'activitats de dinamització dirigides a promoure la participació de les dones i a millorar la seva qualitat de vida, i aconseguir els objectius establerts en el Pla Municipal d'Igualtat per a la igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la nostra ciutat.


Dades de contacte

  C. de les Escoles, 10, bxs
          08930 Sant Adrià de Besòs

  Horari:  de dilluns a divendres de 9 a 13 h
          de dilluns a dimecres de 15 a 19 h

  Tel: 934 621 121

  e-mail: infodonaciod@sant-adria.net

  Facebook: www.facebook.com/CIODDonessab

  Instagram: @cioddonessab