Serveis d'atenció permanents

Informació i Orientació

S'ofereix tot tipus d'informació, tant dels serveis i activitats que es realitzen al CIOD com dels altres recursos que puguin respondre a les necessitats de les dones.
Horari: Matins de dilluns a divendres de 9 a 13h i tardes de dilluns a dimecres de 15 a 19h.
No és necessari demanar cita prèvia.

Acollida i suport a dones víctimes de violència de gènere

Ofereix suport i orientació a la dona que és o ha estat víctima de violència de gènere, i se l'acompanya en tot el procés de recuperació.
És necessari demanar cita prèvia.

Targeta del servei de violència masclista amb números d'interès.

Test per prevenir la violència en la parella

Assessoria psicològica

S'ofereix suport i orientació psicològica individual i també es porta a terme treball terapèutic de grup.
Horari: Dilluns i dimecres de 9 a 13h i de 15 a 19h.
És necessari demanar cita prèvia.

Assessoria jurídica

S'ofereix informació i orientació jurídica i legal, estudi de documentació diversa i redacció d'escrits legals de caràcter urgent i de tràmit.
Horari: Dilluns de 9 a 13h i de 15 a 19h i dimecres de 15 a 19h.
És necessari demanar cita prèvia.

Fons de documentació especialitzat en temes de gènere

Pot ser consultat per qualsevol persona, professional, col·lectiu, associació o entitat que estigui interessat/da. Oferim servei de préstec, consulta i assessorament.

SAI. Servei d'Atenció Integral LGTBI

S'ofereix assessorament, counseling, orientació i recursos per a dones i i homes homosexuals, bisexuals, transexuals i persones que es qüestionen la seva orientació sexual.

Horari: Dimarts de 10-14h i de 15-18h al CIOD i dimecres de 16-19h al Polidor.

e-mail: sai@sant-adria.net

Suport a serveis i entitats en temes de gènere

S'ofereix informació, recursos i suport en temes relacionats amb el gènere dirigit a serveis, professionals i entitats del municipi.