Grups de treball

GRUP DE TREBALL DE PREMSA

Donar a conèixer l'opinió del Consell Municipal sobre temes d'interès, amb la publicació periòdica d'articles a la revista Viure i a la futura revista dels consells municipals.


GRUP DE TREBALL DONA I CIUTAT

Vetllar per la nostra participació, perquè mitjançant la mirada de les dones, el nostre municipi reuneixi les condicions per fer una ciutat més acollidora, sostenible, accessible, estètica, colorista, bella i igualitària.


GRUP DE TREBALL DONA I EDUCACIÓ

Vetllar per l'educació en la igualtat des de tots els àmbits: social, laboral, cultural i personal.
Promoure dins del Consell Municipal i en les entitats que el formen el debat sobre la igualtat.
Contactar amb les escoles del municipi, mitjançant el Projecte Educatiu de Ciutat, per saber en quina situació es troba aquest projecte de ciutat igualitària.


GRUP DE TREBALL DONA I SALUT

Promoure la prevenció de les malalties i informar sobre els temes d'interès per millorar la qualitat de vida de les dones, mitjançant xerrades sobre: menopausa, anticoncepció, sexe, avortament, malalties de transmissió sexual, lactància, embaràs, cura dels fills, salut mental...

Incidir des del Consell Municipal per què Sant Adrià disposi d'un hospital, amb tots els serveis propis que li són propis.

Proposar al govern municipal que vetlli perquè els ambulatoris de la nostra ciutat estiguin materialment adaptats i disposin de tot tipus de recursos per a discapacitats.


GRUP DE TREBALL DELS CARRERS AMB NOMS DE DONA

Recollir les propostes per posar noms de dones a una part dels carrers que s'inauguren cada any a la ciutat.


GRUP DE TREBALL DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

S'ocupa de fer propostes d'activitats i de preparar la jornada del Consell de les Dones surt al carrer.


GRUP DE TREBALL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Informar els ciutadans sobre els mitjans de protecció per a les víctimes de la violència de gènere i els seus drets, amb especial incidència en els col·lectius d'immigrants.

Oferir xerrades, ponències i debats sobre les múltiples falses creences tant respecte a les víctimes, com als maltractadors.

Conscienciar la ciutadania, des de l'educació de la gent jove i dels infants.

Col·laborar i cooperar amb el govern municipal en les iniciatives per oferir ajut i seguretat a les víctimes.

Participar en la commemoració del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, en col·laboració amb la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i altres entitats del municipi.