Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides

La Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya informa sobre les alertes de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides

La Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària, ha publicat recentment una alerta sanitària sobre productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides relacionada amb el/s producte/s següents:

Aquests productes cosmètics contenen 2-(4-tert-Butilbencil) propionaldehid. Aquesta substància està inclosa en l'annex II (Llista de substàncies prohibides en productes cosmètics), la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics.

Aquests productes cosmètics no compleixen el Reglament (CE) 1223/2009.

Els productes que es relacionen a l'annex incompleixen el Reial 85/2018 i el Reglament (CE) 1223/2009 per haver estat fabricats en unes instal·lacions que no compleixen els requisits establerts al Reial decret 85/2018 per dur a terme la fabricació de productes cosmètics, per estar incorrectament etiquetats i/o contenir substàncies incloses a l'annex II del Reglament (CE) 1223/2009 (prohibides en productes cosmètics) com són el butylphenyl methylpropional i/o l'hydroxyisohexyl-3-cyclohexene. Així mateix, no hi ha constància que aquests productes hagin estat comunicats al Portal Europeu de Productes Cosmètics (CPNP

 

Al lloc web del Canal Medicaments i Farmàcia podeu accedir a la publicació d'aquesta i altres alertes similars.  

 

Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS