Avís de tractament fitosanitari

El proper dijous 13 d'abril està previst realitzar un tractament preventiu.

Aquests tractament es realitzarà amb acetamiprid 20% (EPIK) núm. registre 23.377 pel control del morrut de les palmeres (Rynchophorus ferrugineus) a les palmeres canàries (Phoenix canariensis) i per l’eruga barrinadora de les palmeres (Paysandisia archon) als margallons exemplars (Chamaerops humilis). L’actuació es localitza a l’ull de les palmeres mitjançant dutxa, sense polvorització i es farà la nit del dia 13-4-23 i 14-4-23 entre les 22.30 i les 5.30 h, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.