L'Ajuntament inicia la campanya del control de plagues de 2023

Actuacions a tots els barris i mesures preventives com a eix central del programa

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs duu a terme un programa de Control de Plagues a la via pública i als equipaments municipals. Per aquest 2023 hi ha previstes més de 50 actuacions de tractament a la via pública de tots els barris de la ciutat: clavegueram, esculleres, zones enjardinades, edificis i solars de propietat municipal. Les accions s'iniciaran a final de mes i s'aniran intensificant a mesura que arribi la calor, moment on hi ha més risc de propagació.

A banda, dels controls rutinaris programats pel control de paneroles, rosegadors i mosquits, es duen a terme inspeccions extraordinàries del clavegueram o la via pública atenent a les incidències que es reben per part de la ciutadania o membres dels equips de jardineria, vigilants o altres treballadors de l'Ajuntament.

Informar d’una plaga a la via pública

Quan la plaga es troba a la via pública del nostre terme municipal es poden utilitzar els diferents canals de comunicació establerts amb l’ajuntament:

- Correu electrònic de la secció de Medi Ambient i Salut Pública (MASP): masp@sant-adria.net

- A través d’una instància genèrica mitjançant la seu electrònica o presencialment al registre general de l’ajuntament, Pl. de la Vila, 12 demanant cita prèvia en aquest enllaç o al telèfon 933812004.

Què fer si tenim una plaga a casa?

Quan el problema s’ubica a l’interior d’edificis particulars, és el titular de l’immoble qui ha de prendre les mesures per controlar la plaga.

Mesures preventives

Cal destacar la importància de les mesures preventives per disminuir els factors que afavoreixen el desenvolupament d'aquestes plagues. De forma general, cal barrar-los el pas i disminuir els factors que els estimulen a viure i reproduir-se:

1. Mantenir tan net com sigui possible els habitatges, locals, patis.. especialment allà on es manipulin o s'emmagatzemin aliments;

2. Evitar humitats, goteres, condensacions, bassals d'aigua i l'emmagatzematge d'aigua sense protecció;

3. Vigilar els sostres falsos i altres racons sense llum, sobretot on hi hagi escalfor;

4. Mantenir tapades les escombraries i retirar-les diàriament a dins els contenidors;

5. Mantenir en bones condicions higièniques els animals de companyia.